HIZKUNTZA MENUA

 • Udal gobernua > 
 • Toki ogasuna > 
 • Tasa eta Zergen administrazioa kudeaketa

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Gaineko Zerga

Ordaintzeko borondatezko aldia

Lehenengo hiruhilekoa.

Ordaintzeko moduak:

Ordainketa helbideratuta, edo Caja Vital Kutxaren sukurtsalean

Alta:

 • Ibilgailuaren azterketa teknikoaren txartela
 • Espainiako nortasun agiria

Baja edo transferentzia:

Aurreko ekitaldietako ordainagiri guztiak ordainduta eduki behar dituzu.

Edateko Uraren Hornidurako Tasa

Zerbitzuan alta hartzea:

Zerbitzuan alta hartu nahi duenak, udaletxera jo behar du. Han azalduko dizkiote hornidurako baldintzak.
Udalean horretarako ematen dizkizuten inprimaki ofizialak bete behar dira.

Aurkeztu beharreko agiriak:

 • Tasaren ordainketa helbideratzeko kontu zenbakia.
 • Eskatzailea finkaren jabea ez bada, jabearen baimena.

Tasa:

60,10 €

Zerbitzutik baja hartzea:

 • Erabiltzaileak hilabete lehenago jakinarazi behar du baja hartuko duela.
 • Zerbitzuan baja hartua duen norbaitek hornidura berriz kontratatu nahi badu, ezinbestekoa izango du harpidetza poliza berria izenpetzea.

Harpidetza poliza aldatzea:

Interesatuak udaletxera jo beharko du, erabiltzaile berria zein den adieraztera.

Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga

Ordaintzeko borondatezko aldia

Lehenengo hiruhilekoa.

Ordaintzeko moduak

Ordainketa helbideratuta, edo Udalak Caja Vital Kutxan daukan kontuan dirua sartuta.

Zerga honek zergapetutako ondasunetan izandako aldakuntzak: Titulartasun aldaketa

 • Mortis causa: Oinordekoak alta eta baja adierazpenak egin beharko ditu. Udalari jakinarazi behar zaio; horretarako, hilabeteko epea izango da, Oinordekotzen gaineko Zerga likidatzen denetik hasita.
 • Intervivos: Eskuratzaileak Udalari jakinarazi beharko dio; horretarako epea hilabetekoa da, eskualdatze egunetik hasita. Datu hauek adierazi behar dira: eskuratzailearen izena eta helbidea; ondasunen mugak eta kokagunea; eskualdatze eguna; eta eskualdatzea zein kontzeptutan egiten den.
 • Obra berria: Dagozkion alta adierazpenak aurkeztu beharko ditu interesatuak (eta, hala egokituz gero, obra egin den lurraren bajako adierazpena). Horretarako, hilabeteko epea izango du, obra berriaren adierazpena egiten den egunetik hasita.

ORRI-OIN INFORMAZIOA

Labastida Udala   2010 Labastida-Bastida - Plaza De la Paz 1 - 01330 - Telefonoa: 945 331 818 - Fax: 945 331 516SpiralWeb diseinu eta garapena: Spiral Multimedia Servicios. Lotura honek lehio berri bat irekitzen du.

ERABILERRAZTASUNA LOGOAK

Adostasuneko A- bikoitz maila. W3C-AWI 1.0 arauak baimendutako Web edukirako. Lotura honek lehio berri bat irekitzen du CSS balioduna! Lotura honek lehio berri bat irekitzen du XHTML 1.0 balioduna! Lotura honek lehio berri bat irekitzen du web mapa erabilerraztasuna lege oharra